zvláštní poděkování
Volný.cz

NETHOVOR - detail

Ladislava

JANDOVÁ

Ladislava JANDOVÁ

* 1978

Praha

ČR

Vystudovala Podnikovou ekonomiku a management a Sociální a kulturní antropologii na Ekonomické a Filozofické fakultě Západočeské univerzity v Plzni. V letech 2001 - 2004 působila v Divadle J.K.Tyla na pozici manažera marketingu a zahraničních vztahů a podílela se na organizaci Mezinárodního festivalu Divadlo. Do roku 2008 vedla kurzy "Dramatická tvorba" a "Evropské divadlo" na Katedře filozofie FF ZČU založené doc. Janem Burianem. V následujících letech 2004 - 2005 zastávala pozici v produkci Státní opery Praha. Tentýž rok (2005) zakládá uměleckou agenturu Opera-Balet.cz a realizuje české a mezinárodní výstavy (např. Lucemburské inspirace v Nostickém paláci MKČR, Architektonické dědictví ČR ve spolupráci s NPÚ, aj.), koncerty vážné hudby ve spolupráci se sólisty Národního divadla či Státní opery Praha a nezávislé taneční produkce. O rok později se vrací na Plzeňskou univerzitu, kde přebírá finanční řízení Filozofické fakulty a významně se podílí na rozvoji a posilování pozice fakulty (2006 - 2010). Mezitím pokračuje v podpoře nezávislé umělecké činnosti. V roce 2007 zahajuje několikaleté úsilí o záchranu Pražského komorního baletu a jeho legislativní vyčlenění ze Státní opery Praha. S partnerem Ivanem Dunovským přebírá původní ochranné známky a společnost Pražský komorní balet, s.r.o. od prof. Pavla Šmoka a Jiřího Opěly a zakládá neziskovou společnost Balet Praha o.p.s. (2010) s cílem vybudovat nový progresivní umělecký soubor a uchovat odkaz a dílo jednoho z nejvýraznějších českých umělců 20.století Pavla Šmoka.

Ladislava JANDOVÁ - kompletní životopis...

 


Záznam NetHovoru 18.6.2014


* Vážená paní Ladislavo, vítáme Vás při setkání se čtenáři našeho portálu. Můžete přiblížit jaký byl Váš dnešní den. Či co Vás ještě čeká. Redakce

Krásný den Vám i Vašim čtenářům. Příjemné dopoledne jsem strávila mezi studenty FF UK, kde pravidelně vedu seminář věnovaný problematice managementu v kulturních organizacích a dále oblasti fundraisingu, která je dnes velmi intenzivně nejen kulturními, ale také vzdělávacími institucemi, řešena. Následovala jednání na Magistrátě hlavního města Prahy za účelem konzultací a přípravy žádostí o finanční prostředky pro Pražský komorní balet, setkání s kolegy ze souboru, ale také novými tanečníky, kteří k nám právě nastoupili. Do večera mne čeká několik hovorů s českými pořadateli, i zahraničními a vyřizování běžné agendy. Bohužel mi dnes nezbývá čas se zajít osvěžit na některé z vystoupení v rámci právě probíhajícího Tance Praha.

* Pamatujete si na svou první návštěvu Pražského komorního baletu? Věra

Ano, pamatuji si to přesně. Bylo to v roce 2001 v Komorním divadle v Plzni. Pavel Šmok tehdy nastudoval s Plzeňským baletním souborem Šmokoviny sestávající z choreografií Zjasněná noc, Z mého života a na závěr byl uveden legendární a vtipný kousek Záskok.

* Pražský komorní balet se věnoval poslední léta především zájezdové činnosti, dočká se konečně vlastní scény? Petr, Vinohrady

Sami si tuto otázku téměř denně pokládáme a usilovně bojujeme o pravidelnou možnost vystupování v Praze. O možnosti stálé scény intenzivně jednáme i s hlavním městem Praha, neboť stálá taneční scéna Praze velmi chybí, zejména v porovnání s počtem činoherních scén.. Každopádně v nejbližší době se opět vrátíme na scénu Stavovského divadla, tudíž se můžete těšit na naše vystoupení 5. a 26.října a dále 16.listopadu. Občas hostujeme na Nové scéně ND, častěji pak v Divadle Ponec, kde uvádíme zejména představení pro děti, základní a mateřské školy.

* Kolik tanečníků v Pražském komorním baletu máte? Patrik, Liberec

V současné době máme 8 stálých tanečníků a 4-6 externích tanečníků.

* Říká se, že peníze jsou vždy až na prvním místě. Jak to máte s financováním PKB? Karel

Nahrál jste mi na často opakovanou otázku, na kterou pravidelně opakujeme v rámci našeho vzdělávacího pořadu "Kdo je na světě nejmocnější?" , v rámci nějž se snažíme děti přesvědčit, že nejmocnější na světě je láska a nikoliv peníze:-) Obecně je finanční situace v české kultuře velmi kritická. Finanční nejistota každodenně komplikuje naši situaci. Samozřejmě získáváme prostředky z různorodých grantů a fondů, též sponzorů a mecenášů, snažíme se realizovat velmi oblíbené a politiky opakované "vícezdrojové financování". Sami investujeme nabyté know-how do rozvoje a podpory souboru. Přesto zůstáváme optimisty a věříme, že buď hlavní město, jehož název máme i ve svém názvu souboru nebo Ministerstvo kultury v budoucnu zařadí opět do režimu pravidelně podporovaných českých těles s tradicí.

* Jaký balet měl největší úspěch v zahraničí? Monika, Č. Budějice

Největší úspěch jsme myslím zažili v loňském roce v rámci turné po Jižní Koreji, kde jsme prezentovali současné choreografie Mono No Aware od Hany Polanské Turečkové a Podmínku zániku od korejské choreografky Ji-Eun Lee. Vyprodaný sál kulturního centra Soulu navštívilo mj. 78 aktivně činných velvyslanců či ambasadorů. Naše prezentace se uskutečnila ve spolupráci s Českým centrem a Českým velvyslanectvím v Soulu.

* Co vás, vystudovanou Podnikovou ekonomku, přivedlo k baletu? Vladimír, Tábor

Vedle Podnikové ekonomiky a managementu jsem studovala současně i obor Sociální a kulturní antropologie. Právě v rámci studia antropologie jsem byla oslovena tehdejším ředitelem DJKT v Plzni doc.Burianem k úzké spolupráci s divadlem v oblasti marketingu, později zahraničních vztahů. Každopádně od malička jsem pravidelně navštěvovala divadelní představení a nejbližší vztah mám vedle baletu a tance i k vážné hudbě a opeře.

* Zdají se vám taneční sny? .) Lenka

Taneční sny se mi určitě zdají, ale spíše z oblasti organizace práce v souboru, personální či ekonomické stránky... :)

* Kolik vybere na vstupenkách a jakou částkou je třeba jej dotovat? Tomáš, Pardubice

Vstupné za představení bohužel jen málokdy pokrývá skutečné náklady na vystoupení. Samozřejmě se snažíme držet určitou výši honoráře v rámci našich hostování u pořadatelů - českých či zahraničních divadel. Představení v Praze ale musíme vždy dotovat z grantu na roční činnost souboru.

* Pořádá Pražský komorní balet taneční kurzy? Klára

Pražský komorní balet denně od pondělí do pátku nabízí účast na open classes - otevřených trénincích od 9,30 hodin s předními pedagogy - Pavlou Hrubešovou, Adélou Pollertovou, v současné době i Máriem Radačovským, Hanou Polanskou Turečkovou, atd. Upoutávky můžete sledovat na naší facebookové stráce.

* Paní Jandová je snadné získat grant na tvorbu tanečního představení? Pavel, Pha6

Osobně si myslím, že možností jak získat v dnešní době finanční prostředky, je mnoho. Záleží však na zkušenosti s různými grantovými tituly, mít jasnou představu o projektu a rozpočtu. Většinou je možné využít konzultací u donátorů.

* Nedávno na Nové scéně Národního divadla měla světovou premiéru inscenace s názvem Beat, bude se uvádět opět na Nové scéně nebo jinde? Hanes

Pražský komorní balet představí novou premiéru v rámci Roku České hudby ve Stavovském divadle, kde nás čekají krásná představení 5. a 26.října, dále pak 16.listopadu. Podzimní premiéru uvedeme ve spolupráci se Zemlinského kvartetem a věřím, že se máte na co těšit!

* Ladislavo máte vůbec čas na svoje koníčky, dokážete si představit, že byste prolenošila den třeba s knížkou, nic nedělala? Lída, Žižkov

Volného času mám bohužel velmi málo. Vždy se ale těším na léto a sluníčko, které mne pozitivně naladí a dodá energii. Letošní sezona byla opět velmi náročná a těším se na několik volných dnů v červenci, kdy má soubor volno.

* Umělecký fenomén Pavel Šmok, uvidíme v budoucnu nějakou jeho choreografii? Dušan, Zlín

V současné době Pražský komorní balet studuje choreografii Pavla Šmoka "Z mého života", která bude součástí nové podzimní premiéry. Bude uvedena naživo se členy Zemlinského kvarteta. Sledujte naše webové stránky s programem nebo upoutávky na facebooku.

* Mají diváci o balet zájem? Tomáš

Díky častému cestování a poznávání různorodého publika, od nejmladší až po nejstarší generace, je zájem o náš balet stále velký. Samozřejmě záleží na konkrétním představení, zda a jakou formou diváka zaujme.

* Dobré odpoledne, kdy si myslíte, že je nejvhodnější začít s baletem, pokud se někdo rozhodne profesionálně se mu věnovat? Barbara, Trutnov

Dle zkušeností s tanečníky, kteří k nám přicházejí mohu uvést, že mnohdy záleží na talentu, osobní píli a snaze naučit se něco nového. Převážně máme tanečníky s vystudovanou taneční konzervatoří. U klasického baletu většinou děti začínají už od 4 let.

* Ladislavo co děláte ve chvíli, když vám docházejí síly? Markéta

Snažím se nejprve odreagovat např. zhlédnutím zajímavého představení anebo alespoň trochu relaxovat.

* Budete zvát nějaké zajímavé zahraniční choreografy? Saša

V letošním roce jsme měly přizvány ke spolupráci prestižní choreografy Johana Grebena z Holandska a Uri Ivgiho z Izraele. Další možnost letos již mít nebudeme. Každopádně plánujeme nové spolupráce pro další období.

* Paní Jandová, nemrzí vás, že tady je balet mimo to hlavní centrum pozornosti. Že nemá takovou prestiž jako leckde v zahraničí? Marie, Modřany¨

Samozřejmě mne to mrzí. Bohužel jsou v hledáčku zájmu nejen u politiků, ale mnohdy i u velké části české veřejnosti, jiná poutavější témata. Balet jako jedna z nejtěžších uměleckých forem si zaslouží větší pozornost nás všech. S Pražským komorním baletem se usilovně snažíme o propagaci a zpřístupnění tance směrem ke všem věkovým skupinám diváků a věříme, že si nás nový divák - pokud bude chtít - vždy najde.

* Jsou některá představení, která byste ráda do programu zapojila a z nějakých důvodů k tomu nedošlo? Martin

V rámci naší dramaturgie se snažíme o rozvoj a progresi současného tanečního umění a proto bychom rádi podpořili pravidelné uvádění českých začínajících choreografů např. v rámci "české laboratoře", neboť je zapotřebí hledat nové talenty a dát jim příležitost. To je myslím problém, se kterým se potýká většina českých umělců na volné noze.

* Ladislavo čeho bys chtěla dosáhnout, k čemu by se měl soubor dopracovat? Ivan

Přála bych si, aby Pražský komorní balet získal dostatečnou domácí i mezinárodní prestiž a renomé a byl konkurenceschopný s předními světovými tanečními soubory. Samozřejmě je důležité zmínit cíle v oblasti vysoké umělecké úrovně souboru a profesionální reprezentace české taneční tvorby v zahraničí.

* Můžete nám prozradit, jaké premiéry váš Pražský komorní balet chystá v příští sezoně a proč by si je diváci neměli nechat ujít? Lukáš, Ostrava

Hlavní premiéra příští sezony se váže k jubilejnímu 50.výročí založení studia Balet Praha, předchůdce PKB a k roku České hudby. Nenechte si ujít původní večer - českou premiéru, která představí choreografie Mária Radačovského (A.Dvořák: Slovanský kvartet), Hany Polanské Turečkové (V.Sommer: Černé zrcadlo) a Pavla Šmoka (B.Smetana: Z mého života) ve dnech 5. a 26.října 2014 ve Stavovském divadle. Na jaře 2015 uvedeme původní tvorbu vybraných českých a slovenských choreografů v Divadle Ponec. Čeká nás tedy "česko-slovenská" sezona.

* Vážená paní Ladislavo, mnohokrát děkujeme za příjemné odpoledne, které jsme mohli spolu s Vámi strávit u Internetu. Vaše slovo závěrem? Redakce

Ráda bych poděkovala Vašim čtenářům za různorodé otázky, kterých přišlo skutečně mnoho. Držte nám palce a přijďte na představení Pražského komorního baletu!!!

NETHOVORY - již 775

VYHLEDÁVÁNÍ - podle data

 

VYHLEDÁVÁNÍ - podle jména

Najdi
 

únor 2015

Ljuba KRBOVÁ

25.2.2015
Ljuba
KRBOVÁ

 

reklama

Ráj (MdB)

Záznam NetHovoru z 27.11.2019 - Helena ARENBERGEROVÁ

* Vážená Heleno, vítáme Vás u internetového rozhovoru a děkujeme, že jste přijala naše pozvání. Můžete přiblížit, jaký byl Váš dnešní den. Či co Vás ještě čeká. Redakce

Dobrý den, děkuji vám za pozvání. Můj den byl zatím příjemný, ráno jsem odvedla děti do školky, na HAMU pak odvedla ranní trénink současného tance, na který se dnes sešla moc milá skupina lidí...vyřídila poštu, vyzvedla děti a jela s nimi na plavání, s každým strávila samostatně hodinu, což je vzácné, pak je předala babičce...teď jsem tu a večer vedu kurz současného tance pro veřejnost ve studiu Artual.

* Dobré odpoledne, věnovala jste se pohybu a tanci od dětských let? Alena, Pardubice

Dobrý den Aleno, ano, jako dítě jsem chodila do "lidušky", dnes Základní umělecké školy k Nině Křížové. Později jsem chodidla k Lenkce Ottové do amatérského souboru Domino.

* Heleno máš nějaký recept na získávání a rozvoj technického a výrazového potencionálu tanečníka? Patrik, Brno

ZDravím Patriku, chodit na nejrůznější workshopy, tréninky, sledovat představení, dívat se na inspirativní kolegy a učit se od nich....na každém projektu se člověk učí, je to nekončící proces...

Helena ARENBERGEROVÁ - celý NetHovor