zvláštní poděkování
Quantcom.cz

Renata Bialasová, Milan Bialas piano duo

Renata Bialasová, Milan Bialas piano duo

autor: archiv   

zvětšit obrázek

„Vážení přátelé komorní hudby, skladby, které se chystáte poslouchat, jsme nahráli v roce 2008, v roce, kdy naše klavírní duo dovršilo 20 let své koncertní činnosti. Toto CD jsme připravili jako dárek pro vás – naše posluchače – právě u příležitosti tohoto výročí. Vybrali jsme pro něj pestrý program od skladeb klasických až po současné, který často hrajeme na koncertech a v němž si každý posluchač může najít svůj oblíbený hudební styl. Věříme, že hlavním posláním při provozování a vnímání komorní hudby je rozdávat a přijímat radost, a doufáme, že se nám to podaří i u našeho nového CD.“

To je úvod z bukletu nového CD klavírního dua Renaty a Milana Bialasových. Klavírní dua bývají různá: často manželská, občas přátelská a také generační – obvykle otec s potomkem, ale ta jsou spíše příležitostná, jako Stravinskij se synem (pro ně psal své Concerto per due pianoforti soli), nebo Šostakovič se synem, či Gilels s dcerou. Aby však takovéto generační duo vydrželo spolu koncertovat 20 let (a samozřejmě pokračuje stále), to už je hodno zaznamenání. Mimořádně úspěšně se to daří klavírnímu duu Renatě a Milanu Bialasovým (tedy dcera a otec), kteří se takto proslavili nejen u nás, ale i na svých četných zahraničních turné, např. ve Španělsku, Francii, Belgii, Itálii, Rakousku, Německu, Švýcarsku, Lucembursku, Holandsku a USA. Jejich repertoár jak pro dva klavíry tak pro klavír čtyřručně je velmi obsáhlý, zahrnuje stěžejní díla pro tento obor, přičemž zvláštní pozornost vždy věnují současné tvorbě, naší i zahraniční. Své minulé CD věnovali výhradně tvorbě současných moravských skladatelů – také ze stavovské příslušnosti: Milan Bialas je předsedou Klubu moravských skladatelů v Brně, Renata pak členkou KMS a organizátorkou jím pořádaných Dnů mladých interpretů; tentokrát tedy – vzhledem ke svému výročí – volili záměrně pestřejší repertoár. I když ani zde nevynechali současnou tvorbu, jak dokazuje vtipná Toccata rakouského skladatele Theodora Hasseka, věnovaná přímo klavírnímu duu Bialasových.

Rakouským skladatelem CD končí a rakouským také začíná: z rozsáhlého čtyřručního díla klasika tohoto oboru, Franze Schuberta, uvádějí Bialasovi Ouverturu F dur, op. 34, kterou přes poměrně vysoké opusové číslo psal Schubert ve svých 15 letech (vzpomínám-li na Mendelssohnův koncert pro dva klavíry a orchestr psaný v jeho 16 letech, tak zřejmě byli autoři dříve buď geniálnější, nebo pracovitější!). I další skladba, Osm variací na téma hraběte Valdštejna od Ludwiga van Beethovena byla psána v autorových 20 letech – ale vlastně oni museli psát brzy, neboť tehdy dříve umírali.

Francouzskou hudbu představuje známá Malá suita Clauda Debussyho, líbivá skladba a mezi pianisty velmi oblíbená; ruskou pak výběr z proslulého baletu I. Stravinského Petruška, což autor zpracoval pro různá obsazení – tentokrát tedy zní ve verzi pro klavír čtyřručně.

Česká tvorba je na CD Bialasových zastoupena Vítězslavem Novákem, a to jeho Třemi českými tanci pro klavír čtyřručně, dílem, které v premiéře zaznělo v pozoruhodném obsazení: na soukromém koncertu v Hukvaldech je hrál autor spolu s Leošem Janáčkem….

Rozmanitost skladeb i tradiční interpretační preciznost Renaty a Milana Bialasových přispívají k proklamovanému záměru jubilujících interpretů – aby jejich CD přinášelo posluchačům radost.

Buklet zpracovala Jindra Bártová, do němčiny a angličtiny přeložila Eva Horová.

STYLTON
Renata Bialasová, Milan Bialas piano duo
Franz Schubert: Ouvertura F dur, op. 34, L. van Beethoven: Osm variací na téma hraběte Valdštejna, Vítězslav Novák: Tři české tance, Claude Debussy Malá suita, Igor Stravinskij: Petruška, Theodor Hassek: Toccata
Celkový čas 56:24
Zdroj Hudební rozhledy 08/ 2009 - Věra Lejsková

30.8.2009 18:08:16 Redakce | rubrika - CD boxy