zvláštní poděkování
Volný.cz

Zdeněk Šimanovský - Heliogramy

Přebal knihy + CD Heliogramy

autor: archiv   

zvětšit obrázek

Básně a písňové texty z let 1967 – 2017, obsažené v této knize jsou výborem z celoživotní tvorby Zdeňka Šimanovského. Některé z nich jsou zde otištěny poprvé, jiné byly již dříve publikovány ve sbornících, časopisech a různých výborech. Z těch důležitějších jmenujme sborník Gloret (eds. M. Huptych a J. Macháček, Praha 2010) a autorské výbory Konečná větru (ed. M. Huptych, Praha 1976) či Heliogramy (ed. A. Berková, Praha 1983). Všechny texty prošly redakční úpravou, proto se mohou jednotlivá vydání lišit.
Kniha obsahuje CD s texty a písněmi v podání autora.

Zdeněk Šimanovský (1950 v Praze) vystudoval dramaturgii divadla na DAMU a psychologii na FF UP a vystřídal řadu zaměstnání. V současné době je lektorem PedF UK, vede sebezkušenostní kurzy a provozuje soukromou psychologickou praxi v Praze. Ve svém profesním životě se věnuje, vedle poradenství a psychoterapie, konstelacím, systemické muzikoterapii, a dramaterapii. Je autorem a spoluautorem sedmi knih, dvou DVD a CD určených učitelům a vychovatelům. Spoluzaložil pražský literární klub Gloret, krizové centrum RIAPS, Sekci muzikoterapie ČPS při ČLS, kterou pak vedl po řadu let, Českou asociaci systemických konstelací a Muzikoterapeutickou asociaci ČR. Je profesním členem WFMT (World Federation of Music Therapy). Spolupracuje s rozhlasem a s televizí.

26.2.2018 18:02:32 Redakce | rubrika - Novinky...