zvláštní poděkování
Volný.cz

MENE TEKEL 2017

Ilustrační foto (Zdroj: www.menetekel.cz)

autor: Z webu   

zvětšit obrázek

V době od 25. února do 3. března proběhne v Praze XI. ročník MENE TEKE, Mezinárodního festivalu proti totalitě, pro paměť národa, jehož cílem je připomínat historické mezníky nejen naší země, ale i dalších států Evropy s přesahem do částí světa, kde jsou porušována základní lidská práva.
Projekt původně vznikl jako reakce na nezájem společnosti o osud politických vězňů padesátých let a ve spolupráci s mnoha odbornými a paměťovými institucemi přináší svědectví o protiprávnosti totalitních režimů. Soustřeďuje se zejména na připomínání odkazu obětí nacismu a komunismu.

Během festivalového týdne se každoročně uskuteční zhruba třicet žánrově různorodých akcí - přednášky, diskuze, setkání, koncerty, filmové projekce, divadelní představení nebo rekonstrukce soudního procesu, oslovujících diváky napříč generačním, zájmovým a sociálním spektrem. V r ámci tohoto rozsáhlého programu bude k vidění také několik výstav.

Jednou z nich je expozice Diktatura versus naděje. Pronásledování římskokatolické církve v Československu 1948-1989. Jejím záměrem je jednak zmapování šíře perzekuce církve totalitním režimem v Československu a postižení mocenských nástrojů i konkrétních metod, užívaných k likvidaci církevního, respektive duchovního života společnosti, jednak způsoby, jak církev těmto tlakům čelila. Výstava je součástí dlouhodobého výstavního projektu, jehož první díl zachycuje 50. léta dvacátého století, zatímco druhá část se věnuje letům šedesátým až osmdesátým. Vel korysý výstavní koncept zahrnuje řadu podnětů k zamyšlení nad úlohou duchovních tradic v životě národa.

Výstava Rodák, který měl být zapomenut. Věřím, že můj krátký život nebyl nadarmo je věnována životním osudům a mučednické smrti kněží Jana Buly a Václava Drboly.
Václav Drbola patří k významným osobnostem brněnské diecéze. V době kněžské služby se kvůli své víře a tomu, jak ji žil, dostal do konfliktu s komunistickou diktaturou. V roce 1951 byl nezákonně odsouzen v inscenovaném soudním procesu a krátce nato popraven. Nebyl však jediným knězem, jehož život skončil za dramatických okolností v souvislosti s babickým případem.
Několik měsíců poté se na popravišti uzavřela také životní cesta Jana Buly. Oběti komunistického režimu měly být zapomenuty.
Po roce 1989 však byli Jan Bula a Václav Drbola soudně rehabilitováni a v novém tisíciletí bylo zahájeno jejich beatifikační řízení, po jehož ukončení by měli být prohlášeni za blahoslavené.

Výstava Tváře Cejlu se zabývá lidmi, kteří byli kvůli svému přesvědčení po roce 1948 perzekvováni, vězněni nebo dokonce popraveni totalitním režimem v nechvalně známé brněnské věznici na Cejlu 71.
Představuje silné příběhy vězňů, mezi nimiž byli americký germanista a literární vědec Peter Demetz, básníci a spisovatelé Jan Zahradníček, Václav Renč, Bohumil Robeš či Zdeněk Rotrekl nebo první předseda Ústavního soudu ČR Zdeněk Kessler. Výstava je součástí česko-rakouského projektu „Brána ke svobodě“, na němž spolek Paměť spolupracuje s městem Mikulov a mnoha dalšími partnery.

Výstava Mise Sibiř reprezentuje stejnojmenný projekt týkající se historického významu masivních deportací litevských občanů po anexi Litvy Sovětským svazem dne 14. června roku 1941.
Již během prvních dvou dnů transportů a represí se změnily životy více než 17 tisícům Litevců. Celkem bylo z Litvy deportováno kolem 300 tisíc lidí — téměř desetina tehdejší populace —, z nichž více než 156 tisíc zmizela v lágrech sibiřského gulagu.
Asociace Jauniems před deseti lety zahájila projekt Mise Sibiř, jehož účastníky jsou mladí lidé, mapující stopy litevských exulantů. Výsledkem bádání čtrnácti expedic je nejen více než stovka pietně upravených a zdokumentovaných pohřebišť, ale také procesy vyhledávání pozůstalých po obětech deportací, záznamy svědectví a prezentace objevů pro veřejnost.
Pozoruhodný projekt zpřítomňování minulosti dosáhl mezinárodních rozměrů a přináší mimořádné svědectví z hlediska historie i mravního kodexu.

Soubor výstav pod společným názvem „Cesty víry, cesty svobody“ bude možné shlédnout v ambitu kláštera u Panny Marie Sněžné na Jungmannově náměstí v Praze od 27. února do 9. března.

20.2.2017 11:02:46 HelKo | rubrika - Festivaly

Časopis 08 - rubriky

Archiv čísel

reklama

Zítra si povíme  (Divadlo DISK)

Časopis 08 - sekce

DIVADLO

Studio PalmOffka: Jak sbalit ženu 2.0

Jak sbalit ženu 2.0  (Studio Palm Off )

Jak sbalit ženu - je stejně náročné, jako sbalit muže. V prvním případě ovšem existuje příručka o technologii celý článek

další články...

HUDBA

Jsou hvězdy

Vladimír Hron

Jsou hvězdy, které nehasnou
Vladimír Hron uvádí další pokračování zábavného pořadu (2003). Dále účinkují: V celý článek

další články...

OPERA/ TANEC

Jonas Kaufmann: Jsi pro mě celý svět

Jonas Kaufmann: Jsi pro mě celý svět

Jonas Kaufmann: Jsi pro mě celý svět
Koncert z populárních melodií, které se hrály v Berlíně kolem roku 193 celý článek

další články...