zvláštní poděkování
Quantcom.cz

Dobromilice – úryvky z vážné hudby ve večerním čase…

Kostel Všech svatých v Dobromilicích

autor: archiv   

zvětšit obrázek

Noc kostelů se připravuje po celé republice. Tentokrát jsme se vypravili do Hradčan, respektive do nedaleké obce Dobromilice. Nacházíme se na území Olomouckého kraje, v okrese Prostějov. Pojďme do kostela Všech svatých v Dobromilicích. Kromě komentované prohlídky kostelní věže, hrobky s originální květinovou výzdobou, kostela, fary a sakristie na nás čekají dílny a hlavně hudební bloky. Od 19:35 h vystoupí Pavla Zbořilová, alt, která spolupracuje s Českým filharmonickým sborem v Brně. Také nás čeká vystoupení hudebního uskupení DoHra (21:00 h) a na závěr Cantate Domini – úryvky z vážné hudby s varhanním doprovodem (22:15 h).

Hlavní koordinátorka Noci kostelů v Dobromilicích Zdeňka Polášková nám upřesnila jednotlivé bodu hudebního programu, prozradila také, zda sama bude zpívat...

 • Máme dva týdny před finále. Můžeš přiblížit, jak jste na tom s přípravou?
  Příprava takovéhoto projektu je vždy organizačně náročná. My jsme si letos sestavili realizační tým lidí, kteří se společně domlouvají, připravují program, zajišťují vše potřebné. Je to praktické, ale pro ně samotné dost časově náročné a navíc mají velkou zodpovědnost. Momentálně vrcholí nacvičování různých vystoupení, distribuujeme propagační materiály do okolních obcí, práce je ještě dost, ale pomalu se blížíme do finále. Jedeme podle předem připraveného plánu, tak snad vše klapne. Připravili jsme pestrý program, zajímavý jak pro věřící tak i nevěřící a snad přiláká spoustu nejen místních lidí. Je to šance, jak ukázat lidem živou farnost, jak ji zpřístupnit veřejnosti.
 • Ty osobně zpíváš a učíš se v oboru soprán. Nabízí se otázka, proč zrovna recitál Pavly Zbořilové? Bylo těžké Pavlu pro tento minirecitál přemluvit?
  Pavla Zbořilová nebude v naší farnosti vystupovat poprvé. Máme to štěstí, že se jí v naší farnosti líbí a proto, když nám nabídla, že by vystoupila i na letošní Noci kostelů, nepřišlo ani v úvahu, abychom odmítli.
  Můj čas však přijde také. Účastním se na akci jako člen realizačního týmu, ale podílím se také na programu. Budu účinkovat v rámci několika vstupů – se scholou při mši svaté (jsem hrdou členkou místní scholy již dvacet let), s kapelou Dohra, ale také s komorním uskupením Cantate Domini, které vzniklo cíleně pro tuto akci a které přinese další hudební žánr – vážnou hudbu.
 • Uskupení DoHra, předpokládám, že taktéž jedna z tvých iniciativ. Co nás čeká v podání tohoto souboru?
  Uskupení DoHra, které vede Oldřiška Špačková, je příležitostným uskupením členů místní scholy a bubeníka Vítka Drnovského. Repertoár této naší kapely má poněkud širší záběr. Chceme lidem ukázat, že schola nezpívá jen písně náboženské, ale také moderní a lidové. Při vystoupení zazní několik hymen ze setkání mládeže, které mohou oslovit především mladé lidi, zazní i současné moderní písně známé z rádia či televize jako např. Cesta nebo Naštěstí, nadčasovky jako Lion sleeps tonight, anebo písně lidové jako Široký, hluboký nebo To ta heĺpa a další. Tento repertoár byl zvolen záměrně tak, aby ho tvořily známé písně, které by si s námi lidé mohli zazpívat.
 • DoHra ve smyslu epilogu, nebo chcete po Noci kostelů zpívání pověsit na hřebík?
  (Smích.) Určitě nemáme v úmyslu končit. Název vznikl prostým spojením názvů obcí, ze kterých členové kapely pocházejí: DObromilice - HRAdčany. Správně bychom již měli název rozšířit, jelikož jsme se rozrostli o nové členy z Poliček. Snad nám to zatím prominou…
  Zpívají a hrají zde členové místní scholy, která bude svým zpěvem a hudbou, doprovázet i úvodní mši svatou. Důležitým členem tohoto souboru je také Vítek Drnovský, bubeník a jeden ze zakládajících členů místní rockové kapely, jehož spolupráce si velice vážíme.
 • To nejlepší nakonec, Cantate Domini, a jaké autory si budeme moci poslechnout?
  V podání pěveckého kvarteta (Zdeňka Polášková, Milena Polášková, Václav Horák a Robert Kolář) a za varhanního doprovodu mladého nadějného varhaníka Michala Sedláka zazní mj. skladby od těchto autorů: A. Dvořák, J. S. Bach, D. S. Bortniansky, J. E. Moore, M. A. Charpentier. Bude se jednat jak o party sólové, tak i party ve vícehlasé úpravě a několik varhanních sól. Houslová sóla vybraných hudebních děl uslyšíte v podání Martina Koláře.
  Jak jsem již uvedla, toto komorní uskupení vzniklo s cílem obohatit tuto akci tak, aby si na své přišli i milovníci vážné hudby. Přestože se toto vystoupení uskuteční až v pozdějším večerním čase. Věříme, že si na něj posluchači se zájmem počkají.
 • Pokolikáté se do této akce vaše farnost zapojuje? Pokolikáté se zapojuješ ty osobně?
  Naše farnost je součástí většího celku, který obsahuje celkem tři farnosti spravované jedním duchovním správcem páterem Markem Jaroszem, a protože jde o organizačně náročnou akci, dějiště Noci kostelů je každý rok v jedné z farností. Letos, již celkem podruhé právě u nás v Dobromilicích. Osobně se zapojuji do této akce už po čtvrté a musím říct, že mě to neustále baví.
 • Stíháš se podívat i na jiná místa v rámci Noci kostelů? Apropo, nedá mi to, neschází Ti letos Noc kostelů v Praze?
  Je pravdou, že když mě náš pan farář oslovil, zda bych mohla zazpívat na letošní Noci kostelů v Dobromilicích, tak jsem jeho pozvání přijala s potěšením. Navíc jsem se rozhodla přizvat si k sobě pár skvělých lidí a vytvořit tak zmíněný komorní soubor Cantate Domini :-) Protože jsem zainteresována ve více bodech programu současně, a jak jsem již uvedla, jsem i členkou realizačního týmu, není pro mě reálné stihnout Noc kostelů jinde mimo naši farnost.
  Co se týká Noci kostelů v Praze, je mi to líto, že zde letos nebudu moci vystupovat, ať už se Farním chrámovým sborem u sv. Prokopa na Žižkově nebo v hudební skupině Hroši v kostele Nejsvětějšího srdce Páně na Vinohradech, jako tomu bylo v loňském roce. Nemohu být v jeden okamžik na více místech současně :-) Uvidíme, co přinese příští ročník...


 • Tolik o Noci kostelů v Dobromilicích, farnost při kostelu Všech svatých. Nejbližší akce v rámci Noci kostelů můžete ještě navštívit v Nezamyslicích v kostele sv. Václava (5,2 km), v Brodku u Prostějova, kostel Povýšení sv. Kříže (5,4 km) a v samotném okresním městě v modlitebně Sboru Církve Bratrské (10,8 km) a v kostele sv. Cyrila a Metoděje (11,2 km). Více na zde.

  18.5.2015 23:05:37 JoMe | rubrika - Noc kostelů/ Víra