zvláštní poděkování
Volný.cz

ON-LINE - Detail příspěvku

Efektní vizuální show, ale...

Utahování šroubu (Foto I. Malý)

  Benjamin Britten Utahování šroubu, jako by se název vztahoval k vývoji pražské operní scénografie. Scénografie ovládla operu a manipuluje úplně se vším.
Diváci jsou umístěni tentokrát na neobvyklém místě na scéně, čelem k hledišti spolu s orchestrem, odděleni od herců pouze tylem, který umožňuje promítání digitálních obrazů. Na první pohled efektní vizuální show však zhoršuje akustické podmínky pro orchestr a způsobuje izolaci pěvců od diváků. Proto si myslím, že Jiří Nekvasil (režie) zvolil toto řešení bez ohledu na charakter hudební látky i povahu dramatu příběhu. Brittenova hudba je příliš subtilní a neuchopitelná, abychom obětovali její slyšitelnost a dostali orchestr do úlohy jakou má např. v melodramatu.
Promítání digitálních obrazů zase řeší příběh spíše symboly a postmoderním odstupem , místo vytváření nálad a atmosféry, což by bylo vhodnější u hororového příběhu z anglického venkova. Naprostá statičnost hlediště, které je ale tentokrát neustále divákovi na očích, nezachrání ani stovky bílých balónků umístěných na sedadlech. Pasivita prozrazuje, že z technických i inscenačních důvodů se s hledištěm scénograficky moc dělat nedá, ale Zuzana Ježková ( autorka scény a kostýmů) alespoň hravě využívá zavěšenou drapérii , která handicap opuštěných pěvců na forbíně svou akčností snižuje. Kostýmy i přes to, že jsou většinou bílé, siluetou přesně charakterizují postavy.
Operní pěvci, až by podle všeho měli trpět utahováním šroubu scénografie nejvíce, přes všechna omezení svým nasazením pronikají až k divákovi. Pěvecké výkony většinou mladých pěvců ( studentů HAMU) jsou překvapením a největší obdiv jistě zaslouží Petra Lintymerová v roli Milese.
Komorní orchestr Státní opery Praha odhodlaně a přesně řídí Michael Keprt, který dokázal, že Brittenovo dílo je silné a zdůraznil jeho výjimečnost.
Odvážný inscenační nápad však svou scénografickou stránkou přesáhl možnosti opery.

Benjamin Britten: Utahování šroubu; Překlad Přemysl Charvát. Dirigent Michael Keprt; režie Jiří Nekvasil; výprava Zuzana Ježková.

14.1.2001 Redakce