zvláštní poděkování
Volný.cz

ON-LINE - Detail příspěvku

Když se řekne - Inspicient

Inspicientka Daniela Deylová

autor: archiv   

zvětšit obrázek

Inspice - technicko-organizační dozor nad průběhem představení. Řekne-li vám někdo, že je inspicientem či inspicientkou, asi se vám vybaví souvislost s divadlem, ale o samotné náplni této práce toho laik moc neví. Inspice se totiž nikde nestuduje, záleží na šikovnosti a chuti k tomuto povolání, ale navíc je třeba i určité dávky duševní odolnosti, neboť v divadle mohou nastat situace lecjaké. Pro odpověď jsme si zašli do divadla Rokoko, kde se střídají inspicientky dvě.

Jak se dostala k tomuto povolání Věra Reichmannová? „Po odchodu do penze jsem sháněla nějaké uplatnění, které by se školstvím nemělo nic společného. A pak se na mně usmálo štěstí, zakotvila jsem v pokladně divadla Komedie. Po čtyřech letech jsem se dostala do Rokoka,“vypráví paní Věra, která za dobu svého působení zažila už tři ředitele.,,O tom, co obnáší toto povolání´, jsem nevěděla prakticky nic. A tak jsem sháněla informace u inspicientek v Komedii a nakonec jsem se rozhodla, že to zkusím." Paní Věra tvrdí, že na své práci má ráda úplně všechno, od zkoušení až po samotné představení.“Na zkouškách bývá někdy i veselo. Zvlášť, když se sejde dobrá parta lidí. Při představení se zase snažím, aby nedocházelo k průšvihům a celé představení plynulo ke zdárnému konci. Jsem ráda, že se mohu zúčastnit celého procesu od vznikání her až po předvedení divákům. Odměnou je mi spokojenost diváků i spolupracovníků.“

Daniela Deylová v divadle vyrůstala a proto není divu, že v něm zůstala i v dospělosti... Se smíchem ale podotýká: „Vždycky jsem si říkala, že tuhle práci nikdy nebudu dělat, protože je až moc odpovědná...“ Nakonec ale všechno dopadlo jinak, a Daniela nastoupila jako inspicientka hned po škole. „Je to práce velmi různorodá,“ prozrazuje. „Rozdělila bych to na dvě části - zkoušení obnáší něco úplně jiného než vedení představení. Při zkouškách jsem pravou rukou režiséra, spolupracuju s tajemnicí divadla, děláme plán zkoušek a snažíme se plnit přání především režisérů. Při představeních dohlížím na to, aby bylo všechno v pořádku, aby byli herci včas přítomni a řídím chod představení. Občas je třeba se trošku obrnit, povznést se nad určitými věcmi a snažit se pokud možno vyhovět všem..,.“ dodává.

A připomene, jak nenadálý výpadek proudu může připravit skutečně infarktové situace. „Stalo se to nedávno, kdy z ničeho nic při třetím obraze Hry vášní všechno zhaslo. Okamžitě jsme začali pátrat, co se stalo. Jak jsme zjistili, byl to výpadek elektřiny v celé Praze 1 a tak se nedalo dělat nic jiného, než chvíli počkat. Naštěstí se bavení diváků báječně ujal Olda Vízner, takto jsme to přečkali a po dvaceti minutách se mohlo pokračovat.“

7.5.2011 14:32:00 JaSop