zvláštní poděkování
Volný.cz

NETHOVOR - detail

Martin

RUDOVSKÝ

Martin RUDOVSKÝ

* 1981

Praha

ČR

Muzikolog, bohemista, zpěvák a krumhornista. Po maturitě na gymnáziu Nad Alejí v Praze 6 (1999) studoval na Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy v Praze český jazyk, literaturu a hudební výchovu (1999–2007). Magisterský titul získal obhajobou diplomové práce Vliv poezie Vladimíra Holana na básníky 60. let pod vedením Vladimíra Křivánka. Je také absolventem oboru hudební věda na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze, kde se zabýval dílem Zdeňka Fibicha.

První hudební vzdělání získal na základní škole s rozšířenou výukou hudební výchovy v Umělecké ulici na Praze 7, kde byl po celou školní docházku žákem Pavla Jurkoviče. Ten jej klíčově umělecky ovlivnil na celý život.
V letech 1991–2004 byl členem pěveckého sboru Pueri gaudentes, s nímž podnikl četná zahraniční turné po Evropě a po Japonsku (1999, 2003) a podílel se na jeho nahrávkách jako zpěvák i instrumentalista. V letech 2001–04 zastával funkci šéfredaktora sborového časopisu VOX (č. 2, 2001–č. 3, 2004).
Od roku 2003 je členem Kühnova smíšeného sboru, od roku 2007 hlasovým vedoucím tenorové skupiny. V roce 2006 pomáhal zakládat chlapecký sbor Bruncvík, který působí při pražském Hlaholu a se kterým připravuje pravidelné výchovné koncerty a podílí se na jeho organizaci. Současně příležitostně hostuje v dalších tělesech pěveckých (Český národní sbor, Gutta musicae, Pražský filharmonický sbor, Pražský komorní sbor) i instrumentálních (Musica malinconica).
Věnuje také hudebnímu divadlu pro děti, spoluúčinkuje v představení ENTENTÝKY (od 2007) a ENDELE VENDELE (od 2009) v pražském divadélku Viola. Své literární zájmy uplatnil ve vlastní básnické tvorbě, jeho několik časopisecky otištěných básní mu přineslo ocenění poroty v Literární soutěži Vladimíra Vokolka (2001) a v literární soutěži Hořovice Václava Hraběte (2002).

Od roku 2008 je zaměstnán jako archivář Symfonického orchestru hlavního města Prahy FOK , od roku 2012 je zde dramaturgem. Píše programové texty pro různé pořadatele, je redaktorem katalogu Letní školy staré hudby pořádané v rámci školy staré hudby Collegium Marianum (2008 - dodnes).
NetHovor se uskuteční v den spuštění předprodeje 82. sezóny Symfonického orchestru hlavního města Prahy FOK.

 


Záznam NetHovoru 25.4.2016


* Vážený Martine, vítáme Vás při setkání se čtenáři našeho portálu. Můžete přiblížit jaký byl Váš dnešní den. Či co Vás ještě čeká. Redakce

Dnes jsem se setkal například se Zuzanou Růžičkovou a plánovali uvedení nějakého díla Viktora Kalabisa nebo jsem se setkal s Alfredem Strejčkem a probírali literární část koncertu 11.5. ku poctě Karlu IV. A ještě mne čeká večerní natáčení...

* Jak jste se vlastně stal dramaturgem? Někde jsem četla, že přes noc... .) Jak tomu mám rozumět? Monika od Plzně

Milá Moniko, tak trochu ano. Totiž nastala v FOK trochu neveselá situace, kdy nebyl ani ředitel, ani dramaturg, ani šéfdirigent, ale bylo potřeba vytvořit plán nové sezóny. Tedy zašel orchestrem za mnou, který jsem byl to té doby archivářem, abych se toho ujal, že prý "muzice rozumím". A tak jsem u toho zůstal:)

* Hudební divadlu jste se dostal jako dramaturg nebo jako zpěvák? Karolína

K hudbě obecně jsem se dostal jako zpěvák a instrumentalista, jiná moc cesta si myslím ani nevede. Ale časem jsem zjistil, že mne velmi baví promýšlet roztodivné kombinace skladeb za účelem nějakého vyššího poselství... teď se věnuji hlavně tomu. Snad jsem pochopil otázku:)

* Vidím ve vašem životopise, že jste milovník literatury. Jak vás ovlivňuje v dramaturgii? Nese hudba pro vás příběh?

Ovlivňuje velmi. Teď například dramaturgii příštích našich koncertů - 4. a 5. května, kdy se věnujeme Shakespearovi. Literatury je v hudbě mnoho a naopak. A když není nějaké dílo přímo slovem prodchnutém, minimálně se za ním skrývá nějaké zajímavý příběh... jak vzniklo, kdo ho premiéroval, první ohlasy apod. Výsostnou hudební poezií je např. Zemlinského Lyrická symfonie, kterou uvedeme v polovině června.

* Kdy jsi začal poslouchat vážnou hudbu? Lukáš

Už v první třídě ZŠ, neboť mým učitelem byl Pavel Jurkovič a ten nás s ní seznamoval "od počátku"...

* Kühmův sbor a Hlahol, můžete tato tělesa přiblížit? Co Vás na nich zajímá? Rozdílný repertoár? Jeny

V Hlaholu jsem pracoval jako archivář, tedy nemohu repertoár úplně hodnotit. KSS, jak jej teď sleduji, se věnuje současné české i světové tvorbě. Jde o nadobyčej pestrou směs. KSS mne zajímá hlavně tím, že mám čest v něm zpívat. A obdivuji práci sbormistra Marka Vorlíčka.

* Může dramaturg občas ustoupit a zařadit koncert, který až tak úplně neodpovídá jeho hudebnímu vkusu? Martina, Pardubice

Zdravím, skoro koncepce, návrhy dramaturgie prochází ohněm diskusí, v nichž jsem jedním z hlasů. Sice často předkladatelem, ale jde o týmovou práci. A je to zdravé. Totiž dramaturg má tendenci se "utrhnout", tudíž korektiv mu neškodí. Tedy ne že bych s koncertem nesouhlasil, ale původně mne třeba ve finální podobě nenapadl.

* Zařadil jste se mezi absolventy pedagogické fakulty, kteří pak do pedagogického procesu nenastoupí. Odradili Vás žáci nebo dnešní stav školství? Aleš, Praha 10

Žáci nikdy, děti jsou vždy příjemný kolektiv. Odradily mne pedagogické kolektivy... ovšem svému učiteli hudby návrat za katedru dlužím. Takže uvidíme:)

* Martine zpíváte v oboru tenor - jak se v tomto hlasovém oboru cítíte? Pavel, Dejvice

Občas se cítím nepatřičně, neboť jsem spíše druhý tenor a některé vysoké nároky mne činí zoufalým. Ale snažím se. Ovšem v kolektivů tenorů se cítím doma.

* Jak vznikají programy s José Curou? Je to jiné než u ostatních když se jedná o rezidenčního umělce?

José je vynikající partner do diskuse. Zná svět, hudbu, ví, co funguje. Je to pro mne velká zkušenost. Jeho programy do sezóny vznikají první, spolu s těmi Pietariho Inkinena a Jaca van Steena.. je to radostná práce.

* Setkáváte se v práci s úžasnými osobnostmi, kdo Vás ovlivnil po lidské a kdo po profesní stránce?

Musím se přiznat, že velmi obdivuji Jaca van Steena - velký profesionál, s velkým přehledem, velmi pracovitý, sečtělý, s nádherným vztahem k české hudbě. Také velmi uznávám Marko Ivanoviće, asi nejvíce vytíženého člověka, který však nikdy neztrácí humor... Také Eugen Indjic, velkorysý a skromný génius klavíru.

* Na jaký program této a příští sezóny jste obzvlášť pyšný?

V této sezóně jsem pyšný na "Shakespeara" v příštím týdnu a třeba na zahajovací koncert - Salonen, Martinů. Příští sezóna: oba "americké" koncerty - severo s Jacem van Steenem, jiho s José Curou... nebo také ruský s Andrejem Borejkem, úžasným dirigentem.

* Pracovat na pozici archiváře znamená jen noty a partitury uchovávat, nebo to také obnáší badatelskou činnost? Dušan

Občas to znamená badatelskou, neboť archivář má blízko k původní matérii a ví tedy, co FOK hrál, hraje a tedy mnoho o historii orchestru. Například jsem publikoval sérii článku k výročí orchestru. Často také archivář badatelskou činnost zprostředkovává nebo dokonce katalogizací umožňuje.

* Co spojilo FOK a Dashu?

Oratorium Svatý Václav, uvedené v minulém září, kde Dasha zpívala sólo, a osobnost jeho skladatele Martina Kumžáka, který má s Dashou společný projekt Dasha Symphony. Je to tedy logické pokračování spolupráce.

* Co si myslíte o filmové hudbě, je to to pravé do sezóny tradičního symfonického orchestru?

Já osobně jsem na filmové hudbě vyrostl, zejména na hudbě Zdeňka Lišky. K symfonickému orchestru FOK patří, vždyť ono F znamená Film. Bez filmů by FOK asi ani neexistoval. Samozřejmě je třeba hrát jen kvalitní filmovou hudbu, ale ta vzniká, např. John Williams je vynikající skladatel.

* Jak moc plánujete dopředu novou sezonu?

Hlavní dirigenty, důležité sólisty tak 3 roky dopředu.

* Martine na VŠ jsi se zabýval poezií. Pouze z vědeckého zájmu nebo i jako recitátor? Honza

Ano, psal jsem DP o poezii Vladimíra Holana. I jsem psal a občas i píšu vlastní básně, např. jsem tak získal svou manželku. Jsem s ní vlastně díky poezii...

* Příležitostné spolupráce s dalšími sbory asi svědčí o tom, že tenorů je málo? Karel

Ano, tenor je vzácná diagnóza. Být jiný obor, určitě si tolik nezazpívám. Díky hlasu jsem sjezdil svět...

* FOK nabízí nové předplatné. Líbí se mi, že oproti jiným tělesům nabízíte filmové řady. Z loňské sezóny vzpomínám např. na Hvězdné války nebo Hobit. To je váš nápad? Nakolik je složité získat právo pro uvádění filmové hudby? Tomáš, Praha 1

To samozřejmě vždy záleží. Paradoxně je to těžší u české tvorby, neboť noty nejsou často vydané, nebo vůbec neexistují. Kvalitní zahraniční hudba je naopak vydaná výborně a noty si často můžete koupit, a tím pádem hrát, jak často uznáte za vhodné.

* Nabízíte v rámci koncertní řady i cyklus poezie v hudbě? Helena, Mělník

Zatím ne:) Výborný nápad. Už máme Obrazy a hudby... možná takový zajímavý pendant. Díky

* Jak trávíte volný čas? Magda

Vesměs také hudbu. Zpívám. Hraji divadlo pro děti. Čtu odbornou literaturu, hudbou žiji. Manželka je také plně ponořená do hudby a obě dcerky namáčíme rovněž důstojně. Také hraji ricochet.

* Cestujete hodně? Nemyslím po turné s pěveckými sbory... Ivo

Ano, snažím se cestovat. Vůči FOK jsem spíše domácí jednotka, ale s divadlem pro děti jsem byl leckde (USA, téměř všude v Evropě). A turisticky před 14 dny v Íránu, vřele doporučuji.

* Dostal jste se už někdy k originálním partiturám, např. Smetana, Dvořák, Fibich, Janáček aj...? Dušan

Ano, jistě. Zejména Fibichovi, o němž jsem psal DP a jehož jeden autograf jsem objevil. Vždy obdivuji, zejména při pohledu na Janáčkovy partituru, jak dokážou jeho zápis přečíst hudební editoři. Zázrak!

* Prozradíte, jaké jsou vaše hudební lásky? Květa, Brno

Skladatelé: Britten, Vaughan Williams, Elgar, Kabeláč, Pärt, Tormis, Poulenc...

* V čem je pro vás FOK nejlepší?

Že mi umožňuje plnit si sny, nejen dramaturgické, tedy hudební... Také jsou úžasná setkání s kolegy v managementu a muzikanty v orchestru. Zajímavé osudy, skvělí umělci. Báječné je každý týden vidět při práci!

* Máš pracoviště v Obecním domě, vnímáš jeho genius noci? Alena, Pha2

Přiznám se, že mne má práce natolik rozmazlila, že tu krásu, historii občas vnímat zapomenu. Ale dotaz, jako ten Tvůj, mi připomíná, že mám obrovské štěstí... kolik osobností tudy prošlo. Každá parketa by mohla vyprávět.

* Často jezdíte Martine na besedy po vlastech českých - čím vás setkání s publikem tváří v tvář obohacuje? Zdeněk, Ostrava

Po vlastech českých moc nebeseduji, domácím přístavem je mi Cukrárna Obecního domu. Ta setkání jsou nádherná. Totiž mnohdy až tam zjistím, jak naši dirigenti, sólisté, také zajímavě vyprávějí, čím žijí (každý týden přijede další dirigent, tak s nimi ne vše vždy stihnu probrat)... také jak máme zajímavé publiku, které má hloubavé otázky.

* Martine máš čas chodit na koncerty konkurence? Tina

Málo, ale snažím se. Konkurence mne udržuje ve střehu. Jak ve smyslu dramaturgickém, tak v kvalitě orchestrální hry. Je to velmi zdravé.

* Vedete besedy před koncerty pro posluchače. Baví vás tohle setkávání?

No to mne neobyčejně baví. Vždy jsem trochu rozechvělý, jak to dopadne. Zda se rozhovor přirozeně rozběhne, bude o čem mluvit. Skvělým parťákem je mi v tom má kolegyně, překladatelka Anička Černá... a samozřejmě plejáda výsostných uměleckých osobností.

* Jak se do tvorby sezóny promítá osobnost Pietari Inkinena?

Svým oblíbený repertoárem, klasickým německým a plošně finským. A také tím, že má spoustu hudebních přátel, s nimiž jsme díky němu navázali vztah. Jeho vliv jeho zásadní.

* Kolik ma orchestr FOK má hráčů. Znáte je všechny? Jiří, Pha6

Přesné číslo nevím, myslím tak 115. Znám je všechny, některé více, některé méně. Všech si však velmi vážím!

* Jako posluchače, který má zájem o dnešní předprodej - doporučil byste mi raději interpreta nebo skladatele? Případně jakého? Vladimír, Holešovice

Nejtěžší otázka. Doporučuji samozřejmě obé. Vždyť vždy myslím na to, aby interpret pasoval k repertoáru a naopak. Vizte v příští sezóně - Indjic/Beethoven, Repin/Sibelius, Cura/Piazzolla, Jamník/Martinů atd.

* Prozradíte, jak vlastně vzniká dramaturgický plán Vašeho tělesa? Petr

Nejdříve probereme programy/termény s hlavní trojicí - Pietari Inkinen, Jac van Steen, José Cura a pak sezonu doplňujeme...

* Vážený Martine, děkujeme za příjemný on-line rozhovor, prosíme Vás o závěrečné slovo. Redakce

Moc děkuji za dobré otázky. Omlouvám se, pokud se na někoho nedostalo, nebo pokud jsem nějakou otázku špatně pochopil. A přeji všem, ať si užívají naše koncerty. Proto tu jsme! Krásný den!!

NETHOVORY - již 760

VYHLEDÁVÁNÍ - podle data

 

VYHLEDÁVÁNÍ - podle jména

Najdi
 

červenec 2018

 

reklama

Dobrý konec všechno spraví

Záznam NetHovoru z 9.5.2018 - Libor STACH

* Ahoj, vážený Libore, skvělý den, jen tak si zachatovat se čtenáři 1. kulturního portálu Scena.cz. Vítám tě u on-line rozhovoru. Jaký byl Tvůj den, případně, co Tě ještě čeká... Redakce

Dobrý den všem! V prvé řadě bych rád poděkoval za milé pozvání.:) Inu dnes prožívám po dlouhé době den, kdy si můžu dělat, co chci, neb nemám žádné pracovní povinnosti. Tak jsem ho využil k nějakým e-mailovým restům, pak jsem žehlil, cvičil, vařil, vyjel si na kolo a pochopitelně se těšil na setkání s vámi. :)

* Za své dosavadní kariéry jste geograficky opsal docela velký oblouk – z Budějovic do Brna, do Chebu a nakonec do Boleslavi. Kde se cítíte doma?

Ano, to máte pravdu. Za posledních 5 let jsem se stěhoval celkem 5x, a rozhodně né naposled, i když už snad jen v geografické oblasti Prahy. :) A kde se cítím nejvíc doma? To se sám sebe taky ptám. A myslím, že nedávno jsem konečně dostal odpověď, když jsem četl knihu Kateřiny Tučkové Vyhnání Gerty Schnirch - tam jedna postava říká, že "Domov je tam, kde na vás čekají."... a je v tom podle mě kus pravdy. Není ani tak důležité místo, jako lidé, s nimiž ten domov tvoříte. :) Každopádně teď mi plně vyhovuje rytmus velkoměsta a jeho možnosti.

* Máte bezva hlas. Trénujete ho nějak? Gábina

Děkuji, Gábino, to je od Vás moc milé. :) Inu, nikterak zásadně. Pochopitelně si dělám - hlavně před představením, nějaká cvičení, abych ho správně připravil a používal, nicméně si myslím, že už mám za tu dobu trochu osvojenou hlasovou techniku, a ta o ten hlas vlastně tak nějak pečuje sama. Občas se ale stane, vlivem nějakého pracovního přepětí a nedostatku spánku, že se ozve a přestane fungovat tak jak bych potřeboval, v tu chvíli se snažím mu věnovat veškerou péči. Přeci jen je to můj pracovní nástroj.

Libor STACH - celý NetHovor