zvláštní poděkování
Volný.cz

Jana Boušková a harfová premiéra Mé vlasti

Jana Boušková (Foto: Jakub Mencl)

autor: archiv   

zvětšit obrázek

Ve třetím listopadovém týdnu podnikla přední česká harfistka Jana Boušková turné po českých a moravských městech s novým sólovým programem. Od 13. do 19. listopadu mělo publikum Plzně, Českých Budějovic, Olomouce, Pardubic, Brna a Prahy možnost vychutnat si setkání s českou hudbou a výjimečnou reprezentantkou harfového oboru. Program nezahrnoval jen premiérový výběr ze Smetanova ikonického díla, jež dalo název celému projektu, ale také exkurz do tvorby Antonína Dvořáka a Josefa Suka, kterou Jana Boušková představila v harfové podobě. Atraktivní program a výsostná interpretace Jany Bouškové přilákaly stovky návštěvníků napříč republikou.

Česká hudba má v repertoáru harfistky Jany Bouškové, která náleží k úzké světové špičce svého oboru, zcela výsadní a nezastupitelné místo. Standardní díla obohacuje pravidelně o nová, která jsou komponována přímo pro Janu Bouškovou, či o díla, která pro královský nástroj upravuje sama interpretka. A to byl i případ mimořádného turné Má vlast, na kterém Jana Boušková představila své harfové úpravy Letních dojmů Josefa Suka, Americké suity Antonína Dvořáka i Šárky a částečně Vyšehradu Bedřicha Smetany. Rozšíření harfového repertoáru o nepůvodní díla, která však citlivě a důsledně respektují původní skladatelský záměr, a současně ukazují bohatou paletu možností nástroje jsou vítaným zpestřením koncertních programů i obohacením nástrojového repertoáru.
Na úvod programu Jana Boušková zařadila impresionisticky náladovou skladbu Josefa Suka Letní dojmy, jejíž snovost a éteričnost harfové pojetí v precizní interpretaci Jany Bouškové jen umocnilo. Následovala Americká suita Antonína Dvořáka, opět nepůvodní dílo pro harfu, za jehož úpravou pro královský nástroj stojí sama Boušková, a ta si již našla své místo v repertoáru jiných světových harfistů. Dílo radostné, slovansky svěží, i americky rytmické, dílo, kterému harfa dává novou podobu, průzračnější, lyričtější než klavír.

Druhou polovina recitálů náležela již erbovní Mé vlasti, z níž Jana Boušková vybrala první tři části. Podle posloupnosti, kterou ji vtiskl Bedřich Smetana, na úvod zazněl majestátní Vyšehrad, jehož úvodní akordy harfě věštců náleží i v původní orchestrální verzi. Jana Boušková představila harfovou úpravu Hanuše Trnečka, kterou sama dále doplnila, v neméně působivé podobě vystihující monumentální slávu i elegický úpadek Vyšehradu.
Vltava je pro Janu Bouškovou zcela zásadní skladbou. Její příběh dokáže Jana Boušková podat s hlubokým prožitkem, jemnou drobnokresbou vltavských pramínků a tančících víl i s vířivou silou lidového veselí až po majestátní tóny mocného toku plynoucího do Labe. Její technicky bravurní podání a opojně hluboký výraz nadchl publikum všech koncertních zastavení.
Večery vrcholily dramatickou Šárkou, strhujícím svědectví o neobyčejné vášni prosycené vypjatými emocemi zhrzené lásky až po krvavou vraždu. Jana Boušková vykreslila plnokrevný portrét dívky, jež trestá nevěrnost svého milence, do nejjemnějšího detailu s vervou i grácií. Její úprava je maximálně věrná orchestrálnímu partu a harfovému světu v tomto kusu Jana Boušková předložila technicky náročné, výrazově silné dílo, které v plné kráse dokáže rozvinout jen málokterý harfista.

Výjimečná koncertní řada šesti harfových recitálů mimořádným způsobem obohatila koncertní život šesti českých měst, výsostné umění Jany Bouškové se setkalo s nadšeným přijetím publika. Jana Boušková potvrdila své jedinečné postavení mezi harfistkami celosvětově, které pramení ze samozřejmé technické brilance, kterou povyšuje na výjimečnou úroveň zvukovou barevností, bohatou paletou dynamického odstínění a hloubkou výrazu. Klišé, která jsou u posluchačů s harfou spjata, dokáže rozptýlit okamžitě, a hlubokým porozuměním nástroji si získává nové a nové příznivce. Dlouhotrvající potlesk a ovace vstoje, které provázely všechna zastavení turné, odměnila Jana Boušková zopakováním dvou vět Dvořákovy Suity A dur či ukázkou z Harfové sonáty Rösslera Rosettiho.

21.11.2017 19:11:28 Redakce | rubrika - Zprávy