zvláštní poděkování
Volný.cz

Adventní koncerty v Národním divadle 2002

Letos prvně mají diváci Národního divadla možnost navštívit Adventní koncerty v historické budově ND. Opera Národního divadla ve spolupráci s Pražským komorním sborem, Operou Mozart, Dětskou operou Praha a festivalem Mladá Praha tak zakládají novodobou tradici, neboť v Adventních koncertech hodlají pokračovat i v příští sezóně.
Na programu těch letošních jsou České koledy Karla Steckera, pastorela Rozmilý slavíčku Jakuba Jana Ryby a vrcholem večera pak bude slavná Česká mše vánoční téhož autora.
Adventní koncerty se konají 1. 12. ve 14.00, 8. 12. ve 14.00 a v 17.00, 15. 12. ve 14.00 a 22. 12. v 17.00.

V rámci těchto koncertů budou uvedena díla mistrů Jakuba Jana Ryby (1765-1815) – Rozmilý slavíčku (pastorela pro soprán, flétnu a orchestr); Česká mše vánoční „Hej, mistře, vstaň bystře“ pro soprán, alt, tenor, bas, sbor, varhany a orchestr. Jednotlivé části mše budou prokládány texty barokní duchovní poezie a vánoční prózy českých a moravských básníků a spisovatelů Adama Michny z Otradovic (1600 -1676), Jana Josefa Božana (1644 -1716), Karla Čapka (1890 - 1938) a Bohuslava Reynka (1892-1971).
Účinkují členové a hosté Národního divadla a hosté Festivalu Mladá Praha Michiyo Keiko / Alžběta Poláčková / Tereza Mátlová, Lenka Šmídová / Mária Henselová / Barbora Velehradská; Tomáš Kořínek / Martin Šrejma / Aleš Briscein / Tomáš Černý a Daniel Hůlka. Recitace Vlasta Chramostová, Sabina Králová, Tomáš Petřík a Saša Rašilov.

3.12.2002 Redakce | rubrika - Ze zlaté kapličky