Pravidla pro registraci uživatelů Scena.cz:
1.Provozovatelem 1. kulturního portálu Scena.cz, http://www.scena.cz, je Scena.cz, o.p.s., se sídlem Roháčova 97, Praha 3, IČO: 26489139, zapsáno v rejstříku obecně prospěšných společností vedeném u Městského soudu v Praze v oddílu O, vložce číslo 236.
2.Pro vstup či využití určitých součástí stránek Scena.cz a služeb Scena.cz se vyžaduje registrace, zaregistrovat se může i takový návštěvník stránek Scena.cz, který tyto stránky ani služby (zatím) nehodlá využívat.
3.Scena.cz, o.p.s. si vyhrazuje kdykoli v budoucnu vyžadovat poskytnutí i dalších údajů a bez jejich sdělení si vyhrazuje dosavadní registraci zrušit anebo neumožnit přístup k stránkám/službám, které vyžadují registraci, příp. registraci s určitými údaji vyžadují.
4.Účastník je povinen pro registraci sdělovat údaje pravdivě a úplně.
5.Pro registraci se využívá formulář na přihlášení, který je vystaven na stránce s pravidly včetně pokynů k jeho vyplnění a odeslání.
6.Poskytnutím údajů k registraci návštěvník souhlasí s tím, aby je Scena.cz, o.p.s. ve smyslu § 4 písm. e) zákona č. 101/2000 Sb., údaje zpracovávala, a to za účelem jejich interního využití.
7.Registrace není zpoplatněna.
8.Provozovatel nenese zodpovědnost za činnost svých uživatelů.
9.Scena.cz, o.p.s. je oprávněna tato pravidla, tyto změny jsou pro návštěvníky Scena.cz závazné od okamžiku jejich zveřejnění.